Úvod

Úvod

Vítejte na stránkách Zemědělského poradensko-vzdělávacího centra a     Knihovny Antonína Švehly

Vítejte v Knihovně Antonína Švehly, v jediné specializované veřejné knihovně na zemědělství, potravinářství a související obory. Od 1. 8. 2013 nese knihovna jméno nejvýznamnějšího zemědělského politika a státníka první Československé republiky a připomíná tím, že již od roku 1928 poskytuje profesionální služby v reprezentativní prvorepublikové budově Domu zemědělské osvěty navržené architektem Josefem Gočárem. Knihovna Antonína Švehly představuje moderní knihovnu 21. století v těsném sepětí s národní zemědělskou tradicí od tisků ze 16. století po aktuální poznatky zemědělské vědy a výzkumu. Knihovna je součástí nově vzniklého odboru Zemědělské poradensko-vzdělávací centrum a Knihovna Antonína Švehly (ZCK), který propojuje aktivity knihovny s odbornými činnostmi zemědělského vzdělávání a poradenství.

Rozsáhlý fond Knihovny Antonína Švehly čítající přes 1,2 miliónu svazků se skládá z historických oborových knihoven od Rakousko – Uherské monarchie, přes období první Československé republiky, poválečnou éru až po současnou knihovnu Ministerstva zemědělství ČR.

Vedle klasických knih najdete v Knihovně Antonína Švehly odborné české i zahraniční časopisy, elektronické knihy, moderní české i zahraniční databáze, ať již článkové nebo bibliografické. Tým odborníků vytváří specializované národní informační báze a zároveň přispívá do mezinárodních oborových projektů.

Knihovna Antonína Švehly to jsou ověřené informace a moderní služby pro odbornou i laickou veřejnost, milovníky přírody, zemědělce, lesníky, potravináře, veterináře, vysokoškolské studenty i profesory, vědce a výzkumníky, badatele i ministerské úředníky.